Doel

 

Home   Gedane Zaken   Wie zijn we?      Wandeltochten   Kalender   Wist u dat...     Zeppe en Zikki

Levenslijn Damme

Levenslijn Damme: Hoe het allemaal begon? (geschreven door Rita Van Laecke)

Levenslijn ligt mij zeer nauw aan het  hart en dat heeft alles te maken met het begin.

In 1994 was ik lid van het astmafonds Brugge doordat één van mijn kinderen zwaar astma had.

Levenslijn nationaal zette een actie op rond astma en allergieën. Vandaar dat wij, als astmafonds, werden aangesproken om mee te werken. We stampten een loopwedstrijd uit de grond langs het kanaal van Oostende naar Brugge. We hadden een kleine 300 lopende mensen, allemaal beginners en mensen die achter het initiatief stonden. Ik had nooit kunnen denken dat die kleine loopwedstrijd zou uitgroeien tot de Oostende-Brugge 10 miles met meer dan 1000 lopers waar wij nu nog steeds aan meewerken.

Vanaf toen is levenslijn een deel van mijn leven geweest. Tot het jaar 2000 heb ik steeds alleen meegewerkt op de één of andere manier. In 2000 kwam ik in contact met Martin Blomme die graag iets groter voor levenslijn wou uitwerken en dat binnen Damme.

Levenslijn Damme was geboren. Het eerste jaar werkten wij maar liefst 24 verschillende acties af in een tijd van 3 maanden want levenslijn nationaal werkte toen slechts 3 maanden.

De paasontbijten zagen het daglicht, loopwedstrijden, wandelen, kaarten en toen nog een afsluiter voor de kinderen in het bekende Route 49 te Lapscheure, dat nu helaas niet meer bestaat. Concerten in de kerken van Damme… je kan het niet noemen wat wij niet hebben gedaan. Onder ongelooflijk impuls van Martin groeide levenslijn Damme uit tot een heel groot en vast gegeven niet alleen binnen Damme maar ook nationaal. Wij worden bij VTM nog steeds gezien als de “stad” met de best werkende groep vrijwilligers.

Door de jaren heen is er heel veel veranderd: Martin is gestopt als coördinator en nu wordt alles in goede banen geleid door een vaste stuurgroep van 7 mensen. Wij werken nog steeds met een hele groep vrijwilligers, zonder hen zou het niet gaan. En wij zijn onze trouwe sponsors zeer dankbaar: zonder hen hebben wij geen startbudget om onze acties op touw te zetten.

Het klinkt misschien emotioneel en eigenlijk is het dat ook, maar Levenslijn is een deel van mijn levens-lijn… iets dat een vast gegeven is in mijn leefwereld. Een actie waar ik dierbare vrienden heb gevonden, in de eerste plaats Martin Blomme, maar ook nog heel veel anderen.

Daarom wil ik graag nog jaren doorgaan en zal ik blijven werken voor levenslijn met nu eraan gekoppeld Rodahelis. De ontelbaar mooie momenten zullen zo nooit vergeten worden…

Dank je wel voor alles.

Rita Van Laecke
Coördinator levenslijn-rodahelis Damme

 

Roda helis: Rondom Damme Helpen In Stilte

Het Levenslijn Team Damme organiseert al verschillende jaren activiteiten met als hoofddoel geld in te zamelen voor levenslijn nationaal.  Vroeger zamelde levenslijn geld in voor bepaalde ziektes ( astma; kanker, enz), maar de laatste jaren wordt het geld voorzien voor het levenslijn kinderfonds.

Onze vrijwilligers brachten ook hun wens uit om een deel van de opbrengst te voorzien voor goede doelen in en rond Damme.  Hierdoor ontstond Roda Helis, wat staat voor “ rondom Damme helpen in stilte”.

Binnen Roda Helis willen we aandacht hebben voor acute en/ of structurele noden in onze eigen omgeving ( +/- straal van 25 km rondom Damme).  We wensen schrijnende toestanden te detecteren en mee te verhelpen.  De belangrijkste doelgroep die wij hierbij voor ogen houden zijn kinderen of mensen die het door één of andere reden of beperking moeilijker hebben om zich te integreren in onze samenleving.  Net voor deze groep wensen wij ons steentje bij te dragen.  Dit kan o.a. bestaan uit een financiële tussenkomst voor bvb aanschaf materiaal, vergoeden van activiteiten die niet gesubsidieerd worden, enz.

Indien u vermoedt dat een organisatie uit onze omgeving, die u kent, hiervoor in aanmerking komt, kan u steeds het aanvraagdocument voor financiële tussenkomst invullen.

Aanvraagdocument Rodahelis

Maak kennis met Zeppe en Zikki!!!

Zeppe & Zikki, een zebra en een schildpad, zijn de nieuwe centrale figuren in de preventiecampagne van Levenslijn. Deze twee poppen trekken samen de weg op. Daar komen ze allerlei gevaren tegen. Die proberen ze op een erg originele, vaak ongewone manier te omzeilen of te vermijden. Dat zorgt voor knotsgekke situaties. We zien de twee in een televisiereeks die een combinatie is van poppenspel en animatie. "Dit is een absolute primeur," volgens algemeen coördinator Marc Dupain, "een goed-doel-actie die haar boodschap brengt via poppen en animatie in een eigen tv-reeks."

De rode draad doorheen het verhaal zijn de uitdagende, hyperactieve schildpad en de behoedzame, relativerende zebra. De onderliggende boodschap doorheen de verhalen is: draag zorg voor jezelf en de ander. Op een humoristische manier trekken beiden vrolijk door het verkeer en passen ze hun gedrag aan naargelang de verkeerssituatie. "We hebben heel bewust gekozen voor een erg humoristische aanpak." zegt Dupain. "Zonder vermanend vingertje en grappig beleefd door poppen is de impact van de boodschap veel groter. Treat the serious popular and the popular serious”, besluit Dupain. Maar de reeks is zeker ook gericht naar ouders die als eerste het goede voorbeeld moeten geven.

Het project kwam tot stand in samenwerking met Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt die ook financiële steun verleent en met het Levenslijn-Kinderfonds dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Van Brempt gelooft sterk in de originaliteit van het concept: "Ik geloof dat Zeppe & Zikki op een leuke, maar toch geloofwaardige, manier een verkeersveiligheidsboodschap kunnen overbrengen naar kinderen. Kinderen bewust maken van de gevaren in het verkeer én hen aansporen om zich veilig te verplaatsen, is een belangrijke pijler in het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan. Met Zeppe & Zikki op vtm hebben we een groot ber eik. Bovendien zal de animatiereeks ook op DVD gezet worden en verspreid worden naar de Vlaamse basisscholen."

De naam Zeppe gekoppeld aan een zebra ontstond binnen de vzw ZEBRA die werd opgericht en werkt met de opbrengsten van Levenslijn. De vzw bekommert zich om het lot van de verkeersslachtoffers. Levenslijn bracht Zeppe de zebra vorig jaar al tot leven en maakte er een geanimeerde pop en knuffel van. Nu creëert Levenslijn dus een vriendje voor Zeppe.

Maak kennis met Zeppe & Zikki en met de hele actie op www.zeppezikki.be.